Emma-Marie Hansson
Medicinsk sekreterare och utbildare

En eldsjäl.

I mitt arbete som utbildare inom yrkeshögskolan ger jag blivande medicinska sekreterare en positiv inställning till yrket, gedigna kunskaper samt tekniska färdigheter så att de kan möta kompetenskraven inom modern vårdadministration.

Jag är utbildad medicinsk sekreterare med akademisk bakgrund inom kommunikationsvetenskap och psykologi. 

Jag brinner för att se individer växa. Jag brinner för att skapa kommunikation som fungerar. Jag brinner för att skapa en bättre vård för alla.

Att vara yrkesverksam samtidigt som jag lär ut på yrkeshögskolor är en oslagbar kombination. Alla vinner på det - inte minst mina studenter.

Jag är en eldsjäl som skapar mycket verkstad och lite snack!

emmamariehansson@gmail.com

076 - 946 32 24